Punctualiteit

Omschrij­ving: Mate waarin de gerealiseerde dienstuitvoering overeen komt met de planning.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Punctualiteit'

 

Bedieningsmodel

Om­schrij­ving:  Weergave van het treinendiensten aanbod in termen van treinsoorten, halteplaatsen, frequentie, gemiddelde reistijd, comfort, punctualiteit en aansluitingen.
Links: treindienstsoort, treinstroom, halte, punctualiteit