InterRegio (IR)

Omschrij­ving: InterRegio-trein (in het spraakgebruik "sneltrein").
Toelichting:Een snelstrein is een stoptrein die op minder tussenliggende stations stopt/halteerd dan een stoptrein. De frequentie van het halteren is afhankelijk van de dienstregeling. Het aantal stops kan op een traject gedurende de dag variëren.
De directie NS Reizigers heeft in een brief van 22 okt 1997 aan alle NS-ers gevraagd 'het begrip Interregio (IR) in geen enkele interne en externe uiting' meer te gebruiken. Het binnenlands treinverkeer kent voortaan 3 treinsoorten: Intercity, Sneltrein en Stoptrein.
 

Relevante begrippen behorend bij 'InterRegio (IR)'

 

Rail 21

Om­schrij­ving:  Een door NS in 1988 gepubliceerd toekomstplan met als belangrijkste elementen de verdubbeling van de vervoersomvang en het leveren van een product dat voldoet aan de wensen van de klant. Het plan voorziet in een volledig nieuwe opzet van de treindienst met een scheiding in drie treinsystemen (IC, IR, AR) en komt in de plaats van de huidige opzet met intercity- en stoptreinen.
Toelich­ting:  Dit met veel publiciteit aangekondigde beleidsvoornemen is een stille dood gestorven, afgesloten met een interne brief van de directie, d.d. 27 okt 1997. Pikant detail is dat "Rail 21" dé aanleiding was om na decennia van stilstand, flink te investeren in het spoorwegnet. De aanpak van vele lokale knelpunten stond hierin centraal. Knelpunten die het -nooit ingevoerde- drie treinensysteem mogelijk moesten maakten. Bij elkaar een investering van vele miljarden aan diverse capaciteitsuitbreidingen zoals: lokale viersporigheid, nieuwe bruggen, fly overs en dive unders.
Links: InterCity (IC), InterRegio (IR), Agglo-Regio (AR), fly over, dive under


 

Treindienstsoort

Om­schrij­ving:  InterCity, InterRegio (sneltreinen), Agglo-Regio (stoptrein), Sprinters (stoptrein), Light rail en goederentreinen. Treinen behoren tot dezelfde treindienstsoort omdat ze dezelfde treindienst rijden (bijv. IC of IR), niet omdat ze tot hetzelfde treintype (bijv. IC3 of mat "64) behoren.
Toelich­ting:  In gewoon mensentaal is staat treindienst voor het soort trein die in het spoorboekje staat. Voor woordgebruik van binnenlandse reizigers is dat InterCity, Sneltrein en Stoptrein. De NS gebruikt daar liever iets 'nettere' woorden voor. Voor internationale reizigers komen daar nog bij de EuroCity, de internationale trein, de slaaptrein, de autotrein, enz. De Thalys is een merknaam voor een EuroCity naar België en verder.
Links: InterCity (IC), InterRegio (IR), Agglo-Regio (AR), sprinter, stoptrein, light rail, hogesnelheidstreindienst


 

InterCity (IC)

Om­schrij­ving:  InterCity-trein zoals die nu in Nederland wordt geëxploiteerd, met stops op een vast aantal stations.
Links: Rail 21, treindienstsoort, InterRegio (IR), Agglo-Regio (AR)


 

Agglo-Regio (AR)

Om­schrij­ving:  Agglo-Regio trein, een trein die bijna overal stopt.
Toelich­ting:  In gewoon mensentaal beter bekend als 'stoptrein'. Vanaf 2007 noemt de NS deze treindienstsoort 'sprinter'.
Links: stoptrein, sprinter, Rail 21, treindienstsoort, InterCity (IC), InterRegio (IR)


 

Sneltrein

Om­schrij­ving:  Verouderde Treinsoort uit het binnenlands treinverkeer die een tussen categorie vormt tussen de stoptrein en de intercity. (bron: Brief van directie NS Reizigers datum: 22 okt '97). Sinds de nieuwe dienstregelin van 2007 bestaan er nog 2 treinsoorten: Intercity en Stoptrein. Om de gemiste treinstops te vervangen stoppen sommige Intercity's vaker of zelfs veel vaker.
Toelich­ting:  Een snelstrein is een stoptrein die op minder tussenliggende stations stopt/halteert dan een stoptrein. De frequentie van het halteren is afhankelijk van de dienstregeling. Het aantal stops kan op een traject gedurende de dag variëren.
Een paar jaar is dit treintype door NS Reizigers ook wel aangeduid met Interregio (IR). Echter heeft de directie besloten dat het begrip Interregio niet meer gebruikt mag worden.
Links: InterRegio (IR), treindienstsoort, stoptrein, InterCity (IC), sprinter


 

Stoptrein

Om­schrij­ving:  "Treinsoort uit het binnenlands treinverkeer die (bijna) overal stopt".
(bron: Brief van directie NS Reizigers datum: 22 okt '97)
Toelich­ting:   
Lijkt bijv. op: Stoptrein plan V.
In het kader van Rail 21 wilde NS af van het woord stoptrein en werd het woord Agglo-Regio geintroduceerd. Vanaf 2007 wil de NS nog steeds van het woord stoptrein af. Daarom is in de dienstregeling het woord 'stoptrein' vervangen door 'sprinter'. Wie weet gaat het deze keer wel werken?
Links: sprinter, treindienstsoort, sneltrein, Agglo-Regio (AR)