Duiker

Omschrij­ving: Koker dwars onder een spoor of weglichaam door die tot doel heeft een verbinding te vormen tussen beide zijden. De verbinding kan zowel droog als nat zijn om twee leefgebieden op gebied van fauna en/of water met elkaar te verbinden.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Duiker'

 

Tunnel

Om­schrij­ving:  Een kunstwerk waar de sporen overdekt zijn over een grotere lengte dan een brug of aquadukt 
Links: kunstwerk