Fly over

Omschrij­ving: Een ongelijkvloerse ofwel vrije kruising van twee sporen waarbij het onderste spoor/sporen op maaiveld wordt aangelegd.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Fly over'

 

Ongelijkvloerse kruising

Om­schrij­ving:  Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op ongelijk hoogte tegen komen. Voorbeelden zijn een fly over, dive under, viaduct, tunnel, traverse, enz
Toelich­ting:  Essentieel is dat twee elkaar kruisende gebruikers van de twee verstillende infrastructuren, geen hinder van elkaar ondervinden. Denk aan een tunnel die onder een vaarweg is aangelegd. Als een schip en trein/auto elkaar willen kruisen, kunnen beiden ongehindert doorgaan. Zou er echter op deze plaats een brug met een beweegbaar deel zijn aangelegd, dan kan op een moment slecht een van beide stromen gebruik maken van het kruisingspunt.
Links: gelijkvloerse kruising, vrije kruising, fly over, dive under, ecoduct, tunnel, traverse


 

Dive under

Om­schrij­ving:  Een ongelijkvloerse ofwel vrije kruising van twee sporen waarbij onderste spoor/sporen verdiept (onder maaiveld) wordt aangelegd.
Links: ongelijkvloerse kruising, fly over