Ecoduct

Omschrij­ving: Een kunstwerk over een weg of spoorlijn heen dat dient als ecologische verbinding tussen leefgebieden van planten en dieren die door deze barriére van elkaar gescheiden zijn.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Ecoduct'

 

Ongelijkvloerse kruising

Om­schrij­ving:  Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op ongelijk hoogte tegen komen. Voorbeelden zijn een fly over, dive under, viaduct, tunnel, traverse, enz
Toelich­ting:  Essentieel is dat twee elkaar kruisende gebruikers van de twee verstillende infrastructuren, geen hinder van elkaar ondervinden. Denk aan een tunnel die onder een vaarweg is aangelegd. Als een schip en trein/auto elkaar willen kruisen, kunnen beiden ongehindert doorgaan. Zou er echter op deze plaats een brug met een beweegbaar deel zijn aangelegd, dan kan op een moment slecht een van beide stromen gebruik maken van het kruisingspunt.
Links: gelijkvloerse kruising, vrije kruising, fly over, dive under, ecoduct, tunnel, traverse


 

Duiker

Om­schrij­ving:  Koker dwars onder een spoor of weglichaam door die tot doel heeft een verbinding te vormen tussen beide zijden. De verbinding kan zowel droog als nat zijn om twee leefgebieden op gebied van fauna en/of water met elkaar te verbinden.
Links: tunnel