Kunstwerk

Omschrij­ving: Bouwconstructie in weg, water of spoorlijn zoals bruggen, tunnels, sluizen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Kunstwerk'

 

Tunnel

Om­schrij­ving:  Een kunstwerk waar de sporen overdekt zijn over een grotere lengte dan een brug of aquadukt 
Links: kunstwerk


 

Tunnelbak

Om­schrij­ving:  Betonnen bak die in het landschap wordt gegraven, waardoor het spoor verdiept komt te liggen, maar niet overdekt is
Toelich­ting:  De overdekte variant is een tunnel, ook als de tunneldak niet geheel onder het mailveld ligt.
Links: tunnel, kunstwerk