Tunnel

Omschrij­ving: Een kunstwerk waar de sporen overdekt zijn over een grotere lengte dan een brug of aquadukt 
 

Relevante begrippen behorend bij 'Tunnel'

 

Kunstwerk

Om­schrij­ving:  Bouwconstructie in weg, water of spoorlijn zoals bruggen, tunnels, sluizen.
Links: tunnel, tunnelbak