Open afspaninrichting

Omschrij­ving: Type afspaninrichting met zowel een mechanische functie: het afspannen van de rijdraden (bovenleiding) als een elektrisch functie: het scheiden van twee groepen (zowel bij gelijk- als wisselstroom) of het scheiden van twee fasen (bij wisselspanning)
Toelichting:(Let op het verschil met gesloten afspaninrichting)
 

Relevante begrippen behorend bij 'Open afspaninrichting'

 

Afspaninrichting

Om­schrij­ving:  Inrichting als onderdeel van het bovenleidingsysteem waarin een bovenleidingsectie eindigt en (naar opzij) wordt afgespannen. De functie van de afgespannen rijdraad wordt direct overgenomen door een andere rijdraad welke ter plaatse van de afspaninrichting begint.
Toelich­ting:  In afspaninrichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten afspaninrichtingen.
Links: open afspaninrichting, gesloten afspaninrichting


 

Gesloten afspaninrichting

Om­schrij­ving:  Type afspaninrichting met uitsluitend mechanische functie: het afspannen van bovenleidingsdraden. Gesloten afspaninrichtingen zijn niet geschikt voor het scheiden van twee elektrische groepen of het scheiden van twee fasen (bij wisselspanning) (Let op het verschil met open afspaninrichting)
Links: afspaninrichting, open afspaninrichting, rijdraad, bovenleiding


 

Rijdraad

Om­schrij­ving:  Onderste onderdeel van het bovenleidingsysteem waar de stroomafnemer tegenaan drukt.
Toelich­ting:  Afhankelijk van de spanning op de rijdraad, wordt de rijdraad enkel uitgevoerd (bij hogere spanningen, zoals bijv. 15 of 25 kilo Volt) of dubbel (bij lagere spanningen, zoals bijv. 1500 en 3000 Volt)
Links: bovenleidingsysteem, stroomafnemer, rijdraadhoogte


 

Bovenleiding

Om­schrij­ving:  Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie.
Toelich­ting:  Let op verschil met "bovenleidingsysteem". Dit is een deelte van de bovenleiding (maar zonder draagconstructie).
Links: bovenleidingsysteem