Baken

Omschrij­ving: Onderdeel van een beveiligingssysteem (bijvoorbeeld behorend ATB-NG of ETCS) dat wordt geplaatst tussen beide spoorstaven. Hiermee worden tijdens de passage van de trein een bakenbericht door de trein uitgelezen (passief baken) of worden over en weer tussen trein en baken berichten overgebracht (actief baken).
 

Relevante begrippen behorend bij 'Baken'

 

ATB-NG

Om­schrij­ving:  Automatische TreinBeïnvloeding - Nieuwe Generatie. Nederlands beveiligingssysteem ter vervanging van de huidige generatie ATB. Bewaking van de maximumsnelheid in stappen van 10 km/h en (materieel afhankelijke) remcurvebewaking. In tegen stelling tot ATB-NG bewaakt het systeem ook snelheden onder de 40 km/h. Echter bevat het systeem wel de mogelijkheid voor de machinist, indien de trein door een ATB-remming is stilgezet, de trein door te rijden naar het volgende baken. De toegestane verplaatsingsnelheid, de zogenoemde "vrijlaat snelheid" bedraagt op emplacementen 15 km/h en op de vrije baan 30 km/h.
Links: ATB, ATB-NG baken, materieel


 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor