ATB-NG

Omschrij­ving: Automatische TreinBeïnvloeding - Nieuwe Generatie. Nederlands beveiligingssysteem ter vervanging van de huidige generatie ATB. Bewaking van de maximumsnelheid in stappen van 10 km/h en (materieel afhankelijke) remcurvebewaking. In tegen stelling tot ATB-NG bewaakt het systeem ook snelheden onder de 40 km/h. Echter bevat het systeem wel de mogelijkheid voor de machinist, indien de trein door een ATB-remming is stilgezet, de trein door te rijden naar het volgende baken. De toegestane verplaatsingsnelheid, de zogenoemde "vrijlaat snelheid" bedraagt op emplacementen 15 km/h en op de vrije baan 30 km/h.
 

Relevante begrippen behorend bij 'ATB-NG'

 

ATB

Om­schrij­ving:  Automatische TreinBeïnvloeding. Nederlands beveiligingssysteem geschikt voor snelheden tot en met 140 km/h, te bewaken in 5 trappen: 140, 130, 80, 60 en 40 km/h.Remcurvebewaking vindt niet plaats, wel of de machinist de remkraan bedient, en wel in een bepaalde minimum stand.
Links: ATB-NG


 

ATB-NG baken

Om­schrij­ving:  Onderdeel van ATB NG waarmee informatie wordt overgedragen van spoorbaan naar trein. De informatie betreft gebaseerd op de actuele stand van zaken ten aanzien van de baan een zgn. snelheidsprofiel. De ATB-materieelapparatuur berekent uit dit snelheidsprofiel en de in de ATB-materieel apparatuur ingevoerde materieel gegevens zelf of er gereden kan worden of moet worden geremd.
Links: ATB-NG


 

Materieel

Om­schrij­ving:  Voertuigen die op het spoor (kunnen) rijden, die gebruik maken van de dragende en geleidende functies van het spoor (ook wel aangeduid met "rollend materieel").
Toelich­ting:  Zie ook de site train-link.nl voor een behoorlijke verzameling van materieel beschrijvingen.
Links: spoor, rollend materieel, trein