ATB-NG baken

Omschrij­ving: Onderdeel van ATB NG waarmee informatie wordt overgedragen van spoorbaan naar trein. De informatie betreft gebaseerd op de actuele stand van zaken ten aanzien van de baan een zgn. snelheidsprofiel. De ATB-materieelapparatuur berekent uit dit snelheidsprofiel en de in de ATB-materieel apparatuur ingevoerde materieel gegevens zelf of er gereden kan worden of moet worden geremd.
 

Relevante begrippen behorend bij 'ATB-NG baken'

 

ATB-NG

Om­schrij­ving:  Automatische TreinBeïnvloeding - Nieuwe Generatie. Nederlands beveiligingssysteem ter vervanging van de huidige generatie ATB. Bewaking van de maximumsnelheid in stappen van 10 km/h en (materieel afhankelijke) remcurvebewaking. In tegen stelling tot ATB-NG bewaakt het systeem ook snelheden onder de 40 km/h. Echter bevat het systeem wel de mogelijkheid voor de machinist, indien de trein door een ATB-remming is stilgezet, de trein door te rijden naar het volgende baken. De toegestane verplaatsingsnelheid, de zogenoemde "vrijlaat snelheid" bedraagt op emplacementen 15 km/h en op de vrije baan 30 km/h.
Links: ATB, ATB-NG baken, materieel