Herroepen van sein

Omschrij­ving: Het ongedaan maken van een ingestelde rijweginstelling. Het herroepen is alleen mogelijk indien het sein nog niet afgereden is.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Herroepen van sein'

 

Rijweg

Om­schrij­ving:  Een rijweg is een afgebakend deel van het spoorwegnet in een zodanige toestand, dat materieel op deze rijweg onder veiligheidscondities kan worden verplaatst, nadat toestemming is verleend.
Links: materieel, herroepen van sein


 

Sein

Om­schrij­ving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)