Wijkspoor

Omschrij­ving: Klein instandhoudingsemplacement bestaande uit slechts een spoor ten behoeve van rollend klein instandhoudingsmaterieel.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Wijkspoor'

 

Spoor

Om­schrij­ving:  Twee spoorstaven, zodanig geconstrueerd dat er railvoertuigen op kunnen rijden.
Toelich­ting:  Het spoor is het geheel van spoorstaven. Het maakt daarbij niet uit hoe deze spoorstaven vastgehouden worden. Denk aan verschillende soorten dwarsliggers in ballast of een ingegoten spoorstaaf constructie (spoorstaven met een kunststof "vastgegoten" in beton).
Links: spoorwijdte, spoorbreedte, contrarail, ballastspoor, ballastloosspoor, spoorafstand


 

Instandhouding

Om­schrij­ving:  Beheer plus onderhoud.
Links: instandhoudingsconcept spoorinfra


 

Rollend materieel

Om­schrij­ving:  Totaal aan locomotieven, treinstellen, rijtuigen, wagons, bijzondere voertuigen, enz. dat rijdt op het spoorwegennet (ook wel afgekort tot materieel).
Links: locomotief, trein, wagon, materieel, voertuig, rollend gereedschap