Instandhouding

Omschrijving: Beheer plus onderhoud.
 Relevante begrippen behorend bij 'Instandhouding'

 

Instandhoudingsconcept spoorinfra

Omschrijving:  Is een modelmatige beschrijving van de wijze waarop elk infra-element en elke objectgroep binnen Railinfrabeheer in stand kan worden gehouden gedurende de gehele levenscyclus. Het geeft weer wat er allemaal speelt rond de instandhouding van een object. (af te korten tot: ICS)
Links: instandhouding