Wagon

Omschrij­ving: Elk voertuig zonder eigen voortbewegingsinrichting, bestemd om door middel van een krachtvoertuig te worden bewogen en ingericht voor het vervoer van goederen, alsmede elk als zodanig aangewezen voertuig.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Wagon'

 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Bak

Om­schrij­ving:  Wagon/rijtuig
Toelich­ting:  Een trein kan bestaan uit aan elkaar gekoppelde treinstellen. Elk treinstel bestaat uit een of meer bakken.
Links: trein, wagon