Verdeelspoor

Omschrij­ving: Spoor waar wagens- naar toe lopen die geheuveld zijn, om te kunnen worden gesorteerd.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Verdeelspoor'

 

Emplacement

Om­schrij­ving:  Een plaats aan de spoorweg waar meerdere sporen naast elkaar liggen, door wissels verbonden.
Links: emplacementsporen, spoor, wissel, wisselcomplex


 

Wagon

Om­schrij­ving:  Elk voertuig zonder eigen voortbewegingsinrichting, bestemd om door middel van een krachtvoertuig te worden bewogen en ingericht voor het vervoer van goederen, alsmede elk als zodanig aangewezen voertuig.
Links: trein, bak


 

Unit cargo

Om­schrij­ving:  Wagontransporten. In dit produktiesysteem vindt vervoer plaats van eenheden van minder dan één- trein. In dit systeem worden aan het eind van de werkdag de wagons opgehaald en bij het begin van de werkdag op de bestemming geplaatst. De wagens worden verzameld op een hoofdrangeerstation zo dicht mogelijk bij de bestemming. Van hieruit worden de wagons weer verdeeld. Dit systeem kenmerkt zich door "veel rangeren".
Links: charter cargo, shuttle-trein, verdeelspoor