Unit cargo

Omschrij­ving: Wagontransporten. In dit produktiesysteem vindt vervoer plaats van eenheden van minder dan één- trein. In dit systeem worden aan het eind van de werkdag de wagons opgehaald en bij het begin van de werkdag op de bestemming geplaatst. De wagens worden verzameld op een hoofdrangeerstation zo dicht mogelijk bij de bestemming. Van hieruit worden de wagons weer verdeeld. Dit systeem kenmerkt zich door "veel rangeren".
 

Relevante begrippen behorend bij 'Unit cargo'

 

Charter cargo

Om­schrij­ving:  Goederentreintransporten. De treinbewegingen vinden plaats tussen klanten op verschillende locaties waarbij de trein in zijn geheel, zonder rangeren onderweg, wordt verplaatst.
Links: trein, unit cargo, shuttle-trein


 

Shuttle-trein

Om­schrij­ving:  Goederentrein die in vaste samenstelling pendelt tussen A en B.
Links: charter cargo, unit cargo


 

Verdeelspoor

Om­schrij­ving:  Spoor waar wagens- naar toe lopen die geheuveld zijn, om te kunnen worden gesorteerd.
Links: emplacement, wagon, unit cargo