X/G-sein

Omschrij­ving: Sein voor het rijden door tunnels.
  • X-knipperend: Snelheid verminderen tot 40 km/h (SR: 278)
  • X: Trein moet voor dit sein tot stilstand worden gebracht (SR: 279)
  • G: Trein Dient het door het bijbehorende lichtsein getoonde seinbeeld op te volgen. De rijweg in ingesteld voor het gehele tunneltraject (SR: 280)
 

Relevante begrippen behorend bij 'X/G-sein'

 

Seinreglement (SR)

Om­schrij­ving:  Seinreglement bevat de betekenissen van de seinen op de door de Nederlandse Spoorwegen geëxploiteerde Spoorwegwet.
Het SR wordt vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat
Toelich­ting:  De begripsomschrijving van de in deze begrippenlijst voorkomende seinen zijn gebaseerd op de teksten uit het SR. Voor de originele en rechtsgeldige definities van de seinen wordt naar het SR verwezen.
Links: sein, voorsein, hoofdsein, herhalingssein, vast sein, L/H-sein, X/G-sein