L/H-sein

Omschrij­ving: Sein om zware goederentreinen voor de neergaande helling te laten stoppen voor de tunnel als er ergens in de tunnel op een voor deze treinen ongunstige plaats een stop tonend sein staat. Door de trein voor de tunnel laten stoppen wordt voorkomen dat de trein niet meer op eigen kracht de tunnel uit kan rijden.
  • L: snelheid verminderen tot 40 km/h
  • H: trein moet voor dit sein tot stilstand worden gebracht.
 

Relevante begrippen behorend bij 'L/H-sein'

 

X/G-sein

Om­schrij­ving:  Sein voor het rijden door tunnels.
  • X-knipperend: Snelheid verminderen tot 40 km/h (SR: 278)
  • X: Trein moet voor dit sein tot stilstand worden gebracht (SR: 279)
  • G: Trein Dient het door het bijbehorende lichtsein getoonde seinbeeld op te volgen. De rijweg in ingesteld voor het gehele tunneltraject (SR: 280)
Links: L/H-Sein, Seinreglement (SR)


 

Seinreglement (SR)

Om­schrij­ving:  Seinreglement bevat de betekenissen van de seinen op de door de Nederlandse Spoorwegen geëxploiteerde Spoorwegwet.
Het SR wordt vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat
Toelich­ting:  De begripsomschrijving van de in deze begrippenlijst voorkomende seinen zijn gebaseerd op de teksten uit het SR. Voor de originele en rechtsgeldige definities van de seinen wordt naar het SR verwezen.
Links: sein, voorsein, hoofdsein, herhalingssein, vast sein, L/H-sein, X/G-sein