Overpad

Omschrij­ving: Overweg, gelegen in een vrijliggend fiets- of voetpad.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Overpad'

 

Dienstoverpad

Om­schrij­ving:  Gelijkvloerse kruising van een spoorweg met een weg of pad, alleen bestemd voor dienstgebruik door bevoegd personeel.
Links: WIDO, reizigersoverpad


 

Overweg

Om­schrij­ving:  Gelijkvloerse kruising van een spoorweg en een weg, voorzien van andreaskruisen of hekken.
Links: overpad, gelijkvloerse kruising