WIDO

Omschrij­ving: Overwegbeveiliging WaarschuwingsInstallatie voor DienstOverpaden.
Een waarschuwingsinstallatie t.b.v. persoonlijke veiligheid
 

Relevante begrippen behorend bij 'WIDO'

 

Dienstoverpad

Om­schrij­ving:  Gelijkvloerse kruising van een spoorweg met een weg of pad, alleen bestemd voor dienstgebruik door bevoegd personeel.
Links: WIDO, reizigersoverpad