Reizigersoverpad

Omschrij­ving: Overpad, (alleen) bestemd voor reizigers
 

Relevante begrippen behorend bij 'Reizigersoverpad'

 

Dienstoverpad

Om­schrij­ving:  Gelijkvloerse kruising van een spoorweg met een weg of pad, alleen bestemd voor dienstgebruik door bevoegd personeel.
Links: WIDO, reizigersoverpad