Dienstoverpad

Omschrij­ving: Gelijkvloerse kruising van een spoorweg met een weg of pad, alleen bestemd voor dienstgebruik door bevoegd personeel.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Dienstoverpad'

 

WIDO

Om­schrij­ving:  Overwegbeveiliging WaarschuwingsInstallatie voor DienstOverpaden.
Een waarschuwingsinstallatie t.b.v. persoonlijke veiligheid
Links: dienstoverpad


 

Reizigersoverpad

Om­schrij­ving:  Overpad, (alleen) bestemd voor reizigers
Links: dienstoverpad