Onderhoudsproces

Omschrij­ving: Het onderhoudsproces van de infrastructuur omvat inspectie/schouw, preventief onderhoud, correctief onderhoud, vervangen en vernieuwen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Onderhoudsproces'

 

Infrastructuur

Om­schrij­ving:  Systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen, hoogspanningskabels, waterleidingen, etc.
  • Het samenstel van alle technische middelen in het railverkeerssysteem voor de functies: dragen, geleiden, beheersen, beveiligen, informatie, communicatie en energievoorziening.
  • Geheel van auto-, spoor-, straat-, waterweg, havens, vliegvelden, elektrische installaties enz.
Links: infra


 

Inspectie

Om­schrij­ving:  Inspectie is een visuele controle door een medewerker waarbij één of meerdere metingen worden uitgevoerd.
Links: inspectiepad, inspecteren (onderhoud)


 

Onderhoud

Om­schrij­ving:  Alle activiteiten die als doel hebben een technisch systeem in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het systeem te vervullen functie. Onderscheiden kunnen worden vernieuwen, herstellen, inspecteren en verzorgen. Daarnaast zijn nog verschillende soorten onderhoud
Links: herstellen (onderhoud), vernieuwen (onderhoud), vervangen (onderhoud), gebruiks-afhankelijk-onderhoud, storing-afhankelijk-onderhoud, inspectie


 

Preventief onderhoud

Om­schrij­ving:  Onderhoudsacties met als doel een niet defect systeem in gebruiksgerede toestand te houden. Dit onderhoud vindt plaats voordat functie wegval optreedt. Het heeft daardoor het voordeel dat het tijdstip waarop het gebeurt te plannen is op een gunstig moment. Het nadeel is dat het gevaar van "over-maitenance" bestaat. Het onderhoudsritme ligt dan te hoog, het effect is netto een hogere niet-beschikbaarheid dan zonder actie. (Andere term: functiehandhaving).
Links: onderhoud


 

Correctief onderhoud

Om­schrij­ving:  Onderhoudsacties met als doel een defect systeem in gebruiksgerede toestand terug te brengen. (Andere termen: herstellend onderhoud en reparatie.)
Links: onderhoud, preventief onderhoud, herstellen (onderhoud), vernieuwen (onderhoud), vervangen (onderhoud)


 

Herstellen (onderhoud)

Om­schrij­ving:  Het uitvoeren van onderhoudsacties aan een beschadigd, al dan niet defect object, met het doel één of meer maar niet alle beschadigde onderdelen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. (zie verschil met vernieuwen)
Links: onderhoud, vernieuwen (onderhoud), vervangen (onderhoud)


 

Vernieuwen (onderhoud)

Om­schrij­ving:  Het uitvoeren van onderhoudsacties aan al dan niet defect object, met als doel: alle beschadigde onderdelen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. (zie verschil met herstellen)
Links: onderhoud, herstellen (onderhoud), vervangen (onderhoud)