Infrastructuur

Omschrij­ving: Systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen, hoogspanningskabels, waterleidingen, etc.
  • Het samenstel van alle technische middelen in het railverkeerssysteem voor de functies: dragen, geleiden, beheersen, beveiligen, informatie, communicatie en energievoorziening.
  • Geheel van auto-, spoor-, straat-, waterweg, havens, vliegvelden, elektrische installaties enz.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Infrastructuur'

 

Infra

Om­schrij­ving:  (Onofficiële) afkorting van het woord ‘infrastructuur’.
Links: infrastructuur