Inspecteren (onderhoud)

Omschrij­ving: Het uitvoeren van onderhoudsacties aan een object met als doel de werkelijk conditie van één of meer onderdelen vast te stellen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Inspecteren (onderhoud)'

 

Inspectie

Om­schrij­ving:  Inspectie is een visuele controle door een medewerker waarbij één of meerdere metingen worden uitgevoerd.
Links: inspectiepad, inspecteren (onderhoud)


 

Inspectiepad

Om­schrij­ving:  Looppad direct naast het spoor ten behoeve van inspectiewerkzaamheden terwijl het spoor zonder snelheidsbeperkingen in gebruik is.
Toelich­ting:  Liever niet het begrip "schouwpad" gebruiken, dit maakt de functie niet genoeg duidelijk. Bij modern spoor vindt de schouw namelijk plaats vanuit een rijdende trein. Deze is speciaal voor dit doel voorzien is van diverse meet elektronica.
Links: inspectie, spoor


 

Onderhoud

Om­schrij­ving:  Alle activiteiten die als doel hebben een technisch systeem in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het systeem te vervullen functie. Onderscheiden kunnen worden vernieuwen, herstellen, inspecteren en verzorgen. Daarnaast zijn nog verschillende soorten onderhoud
Links: herstellen (onderhoud), vernieuwen (onderhoud), vervangen (onderhoud), gebruiks-afhankelijk-onderhoud, storing-afhankelijk-onderhoud, inspectie