Herstellen (onderhoud)

Omschrij­ving: Het uitvoeren van onderhoudsacties aan een beschadigd, al dan niet defect object, met het doel één of meer maar niet alle beschadigde onderdelen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. (zie verschil met vernieuwen)
 

Relevante begrippen behorend bij 'Herstellen (onderhoud)'

 

Onderhoud

Om­schrij­ving:  Alle activiteiten die als doel hebben een technisch systeem in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het systeem te vervullen functie. Onderscheiden kunnen worden vernieuwen, herstellen, inspecteren en verzorgen. Daarnaast zijn nog verschillende soorten onderhoud
Links: herstellen (onderhoud), vernieuwen (onderhoud), vervangen (onderhoud), gebruiks-afhankelijk-onderhoud, storing-afhankelijk-onderhoud, inspectie


 

Vernieuwen (onderhoud)

Om­schrij­ving:  Het uitvoeren van onderhoudsacties aan al dan niet defect object, met als doel: alle beschadigde onderdelen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. (zie verschil met herstellen)
Links: onderhoud, herstellen (onderhoud), vervangen (onderhoud)


 

Vervangen (onderhoud)

Om­schrij­ving:  Uitwisselen van een onderdeel of een object tegen een nieuw of hersteld exemplaar.
Links: onderhoud