Preventief onderhoud

Omschrijving: Onderhoudsacties met als doel een niet defect systeem in gebruiksgerede toestand te houden. Dit onderhoud vindt plaats voordat functie wegval optreedt. Het heeft daardoor het voordeel dat het tijdstip waarop het gebeurt te plannen is op een gunstig moment. Het nadeel is dat het gevaar van "over-maitenance" bestaat. Het onderhoudsritme ligt dan te hoog, het effect is netto een hogere niet-beschikbaarheid dan zonder actie. (Andere term: functiehandhaving).
 Relevante begrippen behorend bij 'Preventief onderhoud'

 

Onderhoud

Omschrijving:  Alle activiteiten die als doel hebben een technisch systeem in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het systeem te vervullen functie. Onderscheiden kunnen worden vernieuwen, herstellen, inspecteren en verzorgen. Daarnaast zijn nog verschillende soorten onderhoud
Links: herstellen (onderhoud), vernieuwen (onderhoud), vervangen (onderhoud), gebruiks-afhankelijk-onderhoud, storing-afhankelijk-onderhoud, inspectie