Storing-afhankelijk-onderhoud

Omschrij­ving: Het moment van het uitvoeren van onderhoud wordt bepaald door het bereiken van een functie storing.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Storing-afhankelijk-onderhoud'

 

Onderhoud

Om­schrij­ving:  Alle activiteiten die als doel hebben een technisch systeem in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het systeem te vervullen functie. Onderscheiden kunnen worden vernieuwen, herstellen, inspecteren en verzorgen. Daarnaast zijn nog verschillende soorten onderhoud
Links: herstellen (onderhoud), vernieuwen (onderhoud), vervangen (onderhoud), gebruiks-afhankelijk-onderhoud, storing-afhankelijk-onderhoud, inspectie


 

Toestand-afhankelijk-onderhoud

Om­schrij­ving:  Het moment van het uitvoeren van onderhoud wordt bepaald naar aanleiding van inspectie en meetresultaten.
Links: onderhoud, storing-afhankelijk-onderhoud