Onderhoud

Omschrij­ving: Alle activiteiten die als doel hebben een technisch systeem in de technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het systeem te vervullen functie. Onderscheiden kunnen worden vernieuwen, herstellen, inspecteren en verzorgen. Daarnaast zijn nog verschillende soorten onderhoud
 

Relevante begrippen behorend bij 'Onderhoud'

 

Herstellen (onderhoud)

Om­schrij­ving:  Het uitvoeren van onderhoudsacties aan een beschadigd, al dan niet defect object, met het doel één of meer maar niet alle beschadigde onderdelen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. (zie verschil met vernieuwen)
Links: onderhoud, vernieuwen (onderhoud), vervangen (onderhoud)


 

Vernieuwen (onderhoud)

Om­schrij­ving:  Het uitvoeren van onderhoudsacties aan al dan niet defect object, met als doel: alle beschadigde onderdelen in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. (zie verschil met herstellen)
Links: onderhoud, herstellen (onderhoud), vervangen (onderhoud)


 

Vervangen (onderhoud)

Om­schrij­ving:  Uitwisselen van een onderdeel of een object tegen een nieuw of hersteld exemplaar.
Links: onderhoud


 

Gebruiks-afhankelijk-onderhoud

Om­schrij­ving:  Het moment van het uitvoeren van onderhoud wordt bepaald door het verstrijken van een gespecificeerde periode van gebruik
Links: onderhoud


 

Storing-afhankelijk-onderhoud

Om­schrij­ving:  Het moment van het uitvoeren van onderhoud wordt bepaald door het bereiken van een functie storing.
Links: onderhoud, toestand-afhankelijk-onderhoud


 

Inspectie

Om­schrij­ving:  Inspectie is een visuele controle door een medewerker waarbij één of meerdere metingen worden uitgevoerd.
Links: inspectiepad, inspecteren (onderhoud)