Interoperabiliteit

Omschrij­ving: De mogelijkheid om treinen over de spoornetten van meerdere landen te kunnen laten rijden. Dat stelt zowel uniformiteitseisen aan het materieel, maar ook aan de infrastructuur.
Toelichting:Let op verschil met intraoperabiliteit.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Interoperabiliteit'

 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Materieel

Om­schrij­ving:  Voertuigen die op het spoor (kunnen) rijden, die gebruik maken van de dragende en geleidende functies van het spoor (ook wel aangeduid met "rollend materieel").
Toelich­ting:  Zie ook de site train-link.nl voor een behoorlijke verzameling van materieel beschrijvingen.
Links: spoor, rollend materieel, trein


 

Infrastructuur

Om­schrij­ving:  Systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaarwegen, hoogspanningskabels, waterleidingen, etc.
  • Het samenstel van alle technische middelen in het railverkeerssysteem voor de functies: dragen, geleiden, beheersen, beveiligen, informatie, communicatie en energievoorziening.
  • Geheel van auto-, spoor-, straat-, waterweg, havens, vliegvelden, elektrische installaties enz.
Links: infra


 

Intraoperabiliteit

Om­schrij­ving:  De mogelijkheid om treinen over de spoornetten binnen een land (hier Nederland) te kunnen laten rijden. Dat stelt zowel uniformiteitseisen aan het materieel, maar ook aan de infrastructuur.
Toelich­ting:  Let op verschil met interoperabiliteit.
Links: trein, materieel, infrastructuur, interoperabiliteit