Hogesnelheidslijn

Omschrij­ving: Hogesnelheidslijn is conform Europese afspraken:
  • A. Bestaande lijn die door opwaardering geschikt is gedefinieerd als voor exploitatiesnelheden van tenminste 200 km/h.
  • B. Nieuwe spoorlijn die vanaf indienstname geschikt is voor exploitatiesnelheden van tenminste 250 km/h.
Toelichting:Uit bovenstaande kan afgeleidt worden dat Nederland geen onderdeel uitmaakt van het Europese hogesnelheidsnet. Door bezuinigingen is de HSL-Oost geheel vervallen. Op de HSL-Zuid (oplevering 2007) is de ontwerpsnelheid teruggebracht naar max. 220 km/uur (was 300 km/uur). De tunnels konden door dit besluit aanzienlijk kleiner worden uitgevoerd
 

Relevante begrippen behorend bij 'Hogesnelheidslijn'

 

Hogesnelheidstrein

Om­schrij­ving:  Treinen die volgens Europese afspraken een minimale exploitatiesnelheid hebben van 200 km/h.
Links: hogesnelheidslijn, hogesnelheidstreindienst


 

Ontwerpsnelheid

Om­schrij­ving:  De snelheid waarvoor een systeem ontworpen moet worden. Ontwerpsnelheid kan van toepassing zijn op bijvoorbeeld spoor, baan of kunstwerken.
Links: spoor, baanvak, kunstwerk


 

STI

Om­schrij­ving:  Spécification Technique d'Interopérabilité (STI). Europese normgeving betreffende de interoperabiliteit van het Transeuropees Hoge-snelheidsspoorwegsysteem.
Links: hogesnelheidslijn, hogesnelheidstrein, UIC-norm