Hogesnelheidstrein

Omschrijving: Treinen die volgens Europese afspraken een minimale exploitatiesnelheid hebben van 200 km/h.
 Relevante begrippen behorend bij 'Hogesnelheidstrein'

 

Hogesnelheidslijn

Omschrijving:  Hogesnelheidslijn is conform Europese afspraken:
  • A. Bestaande lijn die door opwaardering geschikt is gedefinieerd als voor exploitatiesnelheden van tenminste 200 km/h.
  • B. Nieuwe spoorlijn die vanaf indienstname geschikt is voor exploitatiesnelheden van tenminste 250 km/h.
Toelichting:  Uit bovenstaande kan afgeleidt worden dat Nederland geen onderdeel uitmaakt van het Europese hogesnelheidsnet. Door bezuinigingen is de HSL-Oost geheel vervallen. Op de HSL-Zuid (oplevering 2007) is de ontwerpsnelheid teruggebracht naar max. 220 km/uur (was 300 km/uur). De tunnels konden door dit besluit aanzienlijk kleiner worden uitgevoerd
Links: hogesnelheidstrein, ontwerpsnelheid, STI


 

Hogesnelheidstreindienst

Omschrijving:  Een treindienst uitgevoerd met hogesnelheidstreinen tussen twee steden en/of gebieden.
Links: hogesnelheidstrein, treindienstsoort