Geluidsbelasting

Omschrijving: Gemeten aantal dB(A) als emissie van de trein.
 Relevante begrippen behorend bij 'Geluidsbelasting'

 

Geluid

Omschrijving:  Veranderingen van de luchtdruk die waarneembaar is voor het menselijk oor
Links: geluidsbelasting


 

Trein

Omschrijving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor