Geluid

Omschrij­ving: Veranderingen van de luchtdruk die waarneembaar is voor het menselijk oor
 

Relevante begrippen behorend bij 'Geluid'

 

Geluidsbelasting

Om­schrij­ving:  Gemeten aantal dB(A) als emissie van de trein.
Links: geluid, trein