Gelijktijdigheden

Omschrij­ving: Mogelijkheid meerdere treinbewegingen over parallelle sporen/wissels uit te voeren.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Gelijktijdigheden'

 

Gelijkvloerse kruising

Om­schrij­ving:  Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op gelijk hoogte tegen komen.
Voorbeelden zijn:
  • een overweg (weg- en treinverkeer)
  • een aansluiting of splitsing (tussen treinverkeer)
  • een kruispunt (wegverkeer)
Links: ongelijkvloerse kruising


 

Wissel

Om­schrij­ving:  Een wissel is een splitsing van sporen. Bij wissels wordt gesproken over een linksleidende of rechtsleidende stand, bepaald door tegen de punt van het wissel in te kijken
Links: eendelig wissel, meerdelig wissel, wisselcomplex, overloopverbinding, overloopcomplex, wisselkruis, wisselstraat, splitsingspunt, aansluiting