Cijferbak

Omschrij­ving: Lichtbak aan of bij een lichtsein waarin de cijfers 4, 6, 8 of 13 getoond kunnen worden .
 

Relevante begrippen behorend bij 'Cijferbak'

 

Lichtsein

Om­schrij­ving:  Een vast sein waarvan de beelden door lichten worden getoond.
Links: sein, Seinreglement (SR)


 

Seinreglement (SR)

Om­schrij­ving:  Seinreglement bevat de betekenissen van de seinen op de door de Nederlandse Spoorwegen geëxploiteerde Spoorwegwet.
Het SR wordt vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat
Toelich­ting:  De begripsomschrijving van de in deze begrippenlijst voorkomende seinen zijn gebaseerd op de teksten uit het SR. Voor de originele en rechtsgeldige definities van de seinen wordt naar het SR verwezen.
Links: sein, voorsein, hoofdsein, herhalingssein, vast sein, L/H-sein, X/G-sein