Capaciteit

Omschrij­ving: Het aantal eenheden (treinen) dat maximaal in een bepaalde tijdsduur van een infrastructurele voorziening gebruik kan maken gegeven de produktie uitgangspunten en de gegeven maximale baanvakbelasting.
Berekening van de capaciteit is alleen mogelijk indien bekend is in welke frequentie treinen met welke snelheid rijden met hun onderlinge volgorde. Bij bepaling van de rijsnelheden dient ook rekening gehouden te worden met de materieel afhankelijke optrek- en remkaracteristieken.
Toelichting:De laagste capaciteit heeft een enkel stuk spoor dat (om en om) in twee richtingen wordt gebruikt. De lengte, exploitatiesnelheid en het beveiligingsysteem zijn zeer bepalend.
De hoogste capaciteit is een spoor in een richting gebruikt met alleen treinen met gelijke eigenschappen: zoals zelfde haltering, aanzet en afremsnelheden, halteertijden, enz. In de London Undergroud is 33 treinen per uur het absolute maximum. In Nederland is bij afwisselend stoptrein, intercity gebruik: 8 treinen per uur al zeer veel.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Capaciteit'

 

Baanvakbelasting

Om­schrij­ving:  Het percentage dat aangeeft in hoeverre een baanvak (tussen twee knooppunten) theoretisch bezet is. Hoe hoger het percentage, hoe minder ruimte er beschikbaar is om verstoringen in de treinexploitatie te kunnen opvangen. Berekening van de baanvakbelasting is alleen mogelijk indien bekend is in welke frequentie treinen met welke snelheid rijden met hun onderlinge volgorde. Bij bepaling van de rijsnelheden dient ook rekening gehouden te worden met de materieel afhankelijke optrek- en remkaracteristieken.
Links: baanvak


 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor