Baanvakbelasting

Omschrij­ving: Het percentage dat aangeeft in hoeverre een baanvak (tussen twee knooppunten) theoretisch bezet is. Hoe hoger het percentage, hoe minder ruimte er beschikbaar is om verstoringen in de treinexploitatie te kunnen opvangen. Berekening van de baanvakbelasting is alleen mogelijk indien bekend is in welke frequentie treinen met welke snelheid rijden met hun onderlinge volgorde. Bij bepaling van de rijsnelheden dient ook rekening gehouden te worden met de materieel afhankelijke optrek- en remkaracteristieken.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Baanvakbelasting'

 

Baanvak

Om­schrij­ving:  Verbinding tussen twee knooppuntstations. Vaak telt een baanvak twee parallelle sporen.
Links: knooppunt, station, baanvaksnelheid, baanvakdeel