Systeemhoogte_bovenleiding

Omschrij­ving: De hoogte gemeten tussen de onderkant van de rijdraad en het hart van de draagkabel op het hoogst gelegen punt.
Toelichting:Ook wel constructiehoogte bovenleiding genoemd.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Systeemhoogte_bovenleiding'

 

Rijdraad

Om­schrij­ving:  Onderste onderdeel van het bovenleidingsysteem waar de stroomafnemer tegenaan drukt.
Toelich­ting:  Afhankelijk van de spanning op de rijdraad, wordt de rijdraad enkel uitgevoerd (bij hogere spanningen, zoals bijv. 15 of 25 kilo Volt) of dubbel (bij lagere spanningen, zoals bijv. 1500 en 3000 Volt)
Links: bovenleidingsysteem, stroomafnemer, rijdraadhoogte


 

Draagkabel

Om­schrij­ving:  Onderdeel van het bovenleidingsysteem. Het is de bovenste kabel waaraan de rijdraad door middel van hangdraden is verbonden.
Links: bovenleidingsysteem, hangdraad, rijdraad