Richtingbedrijf

Omschrij­ving: schematische weergave van het richtingbedrijf Groepering van rijrichtingen op een viersporig baanvak volgens het principe 'heen-heen-terug-terug'. (zie ook lijnbedrijf = "heen-terug-heen-terug").
 

Relevante begrippen behorend bij 'Richtingbedrijf'

 

Lijnbedrijf

Om­schrij­ving:  schematische weergave van het lijnbedrijf Groepering van rijrichtingen op een viersporig baanvak volgens het principe 'heen-terug-heen-terug' (zie ook richtingbedrijf = "heen-heen-terug-terug").
Links: baanvak, richtingbedrijf, binnensporen, buitensporen


 

Baanvak

Om­schrij­ving:  Verbinding tussen twee knooppuntstations. Vaak telt een baanvak twee parallelle sporen.
Links: knooppunt, station, baanvaksnelheid, baanvakdeel


 

Binnensporen

Om­schrij­ving:  De aan de binnenzijde gelegen sporen van een vier of meerdere sporige spoorbaan.
Links: buitensporen, spoor, baanvak, lijnbedrijf, richtingbedrijf


 

Buitensporen

Om­schrij­ving:  Bij een baanvak bestaande uit vier of meer sporen zijn de aan de buitenzijde gelegen sporen de buitensporen
Links: binnensporen, spoor, baanvak, lijnbedrijf, richtingbedrijf