Baanvaksnelheid

Omschrij­ving: De hoogst toegelaten snelheid op een baanvak
 

Relevante begrippen behorend bij 'Baanvaksnelheid'

 

Baanvak

Om­schrij­ving:  Verbinding tussen twee knooppuntstations. Vaak telt een baanvak twee parallelle sporen.
Links: knooppunt, station, baanvaksnelheid, baanvakdeel


 

Baanvakdeel

Om­schrij­ving:  Een spoorgedeelte tussen twee knooppunten, twee splitsingspunten of een knooppunt en een splitsingspunt.
Links: knooppunt, splitsingspunt, baanvaksnelheid, baanvakdeel