Post 21

Omschrij­ving: Een veranderingsproject waarin met een betere organisatie en betere hulpmiddelen de treinenloop sneller en flexibeler kan worden gepland en bijgestuurd. Onder Post 21 wordt ook verstaan de verkeersleidingspost in de 21e eeuw.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Post 21'

 

Post T

Om­schrij­ving:  Centrale post op station. Hier zit treindienstleider en vanuit deze post worden wissels en seinen bediend.
Links: station, wissel, sein, Post 21


 

Rail 21

Om­schrij­ving:  Een door NS in 1988 gepubliceerd toekomstplan met als belangrijkste elementen de verdubbeling van de vervoersomvang en het leveren van een product dat voldoet aan de wensen van de klant. Het plan voorziet in een volledig nieuwe opzet van de treindienst met een scheiding in drie treinsystemen (IC, IR, AR) en komt in de plaats van de huidige opzet met intercity- en stoptreinen.
Toelich­ting:  Dit met veel publiciteit aangekondigde beleidsvoornemen is een stille dood gestorven, afgesloten met een interne brief van de directie, d.d. 27 okt 1997. Pikant detail is dat "Rail 21" dé aanleiding was om na decennia van stilstand, flink te investeren in het spoorwegnet. De aanpak van vele lokale knelpunten stond hierin centraal. Knelpunten die het -nooit ingevoerde- drie treinensysteem mogelijk moesten maakten. Bij elkaar een investering van vele miljarden aan diverse capaciteitsuitbreidingen zoals: lokale viersporigheid, nieuwe bruggen, fly overs en dive unders.
Links: InterCity (IC), InterRegio (IR), Agglo-Regio (AR), fly over, dive under