Ontwerp-baanvaksnelheid

Omschrij­ving: De snelheid waarop het gehele baanvak in exploitatie gebruikt moet kunnen worden. Deze snelheid kan gelijk of lager zijn dan de ontwerpsnelheid op een specifieke locatie, niet hoger.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Ontwerp-baanvaksnelheid'

 

Baanvak

Om­schrij­ving:  Verbinding tussen twee knooppuntstations. Vaak telt een baanvak twee parallelle sporen.
Links: knooppunt, station, baanvaksnelheid, baanvakdeel


 

Dienstsnelheid

Om­schrij­ving:  De maximale snelheid waarmee treinen in exploitatie mogen rijden. Dit is een trein gebonden beperking. In het materieel staat deze snelheid aangeduid met "Maximum Snelheid x km/h".
Links: ontwerp-baanvaksnelheid