Dienstsnelheid

Omschrij­ving: De maximale snelheid waarmee treinen in exploitatie mogen rijden. Dit is een trein gebonden beperking. In het materieel staat deze snelheid aangeduid met "Maximum Snelheid x km/h".
 

Relevante begrippen behorend bij 'Dienstsnelheid'

 

Ontwerp-baanvaksnelheid

Om­schrij­ving:  De snelheid waarop het gehele baanvak in exploitatie gebruikt moet kunnen worden. Deze snelheid kan gelijk of lager zijn dan de ontwerpsnelheid op een specifieke locatie, niet hoger.
Links: baanvak, dienstsnelheid