Doorrijdsnelheid

Omschrijving: Maximale snelheid bij doorrijden van treinen ter plaatse van een station.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Doorrijdsnelheid'

 

Station

Omschrijving:  1. Gedeelte van de spoorweg waar treinen kunnen beginnen, eindigen, inhalen of kruisen. Een station is voorzien van tenminste één wissel. Op een station mogen rangeerbewegingen uitgevoerd worden.
2. Een halteringsplaats langs een baanvak, waar treinen die op hetzelfde spoor rijden van volgorde kunnen wisselen door ter plekke van de halteringsplaats gebruik te maken van meerdere sporen. Er is inhaling mogelijk; dit in tegenstelling tot een halte. Een halte bij een splitsingspunt wordt ook station genoemd (vanwege het wissel/de wissels).
Toelichting:  Station is een zeer moeilijk te omschrijven begrip, de beleefwereld van de gebruikers en de officiële instanties loopt uit elkaar.
Links: baanvak, trein, knooppunt, halte, splitsingspunt


 

Baanvaksnelheid

Omschrijving:  De hoogst toegelaten snelheid op een baanvak
Links: baanvak, baanvakdeel