Dienstregelingssnelheid

Omschrij­ving: De in de dienstregeling of op de tijdtafel vermelde snelheid.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Dienstregelingssnelheid'

 

Dienstregeling

Om­schrij­ving:  Regeling van aankomst- vertrek- en doorkomsttijden van treinen.
Links: trein, dienstregelingssnelheid


 

Ontwerp-baanvaksnelheid

Om­schrij­ving:  De snelheid waarop het gehele baanvak in exploitatie gebruikt moet kunnen worden. Deze snelheid kan gelijk of lager zijn dan de ontwerpsnelheid op een specifieke locatie, niet hoger.
Links: baanvak, dienstsnelheid