Hart spoor

Omschrij­ving: Verticale lijn door as spoor.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Hart spoor'

 

As spoor

Om­schrij­ving:  Denkbeeldige lijn in de lengterichting van het spoor in het midden van beide spoorstaven op de hoogte van het vlak van de bovenkant en van beide spoorstaven.
Links: bovenkant spoor (BS), hart spoor


 

Hart-op-hart

Om­schrij­ving:  Afstand gemeten van het hart (midden) van het ene object naar het hart van het andere object.
Links: hart spoor, spoorafstand