WUBO

Omschrij­ving: Waarschuwingslichten bij Uitzichtsbelemmerende Objecten.

Een waarschuwingsinstallatie ten behoeve van de persoonlijke veiligheid. Daar waar het menselijk onmogelijk is om een trein minimaal 30 seconden van te voren te zien aankomen (de trein rijdt de geldende baanvaksnelheid), bijv. door een scherpe boog, dient een WUBO te waarschuwen voor een naderende trein. Een WUBO staat per spoor opgesteld.

De WUBO is meestal uitgevoerd als twee witte lampen op een paal die om de beurt gaan knipperen als er een trein nadert.

 

Relevante begrippen behorend bij 'WUBO'

 

Sein

Om­schrij­ving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)