WIT

Omschrij­ving: Vaste WaarschuwingsInstallatie in Tunnels.

Een waarschuwingsinstallatie ten behoeve van de persoonlijke veiligheid.

 

Relevante begrippen behorend bij 'WIT'

 

Tunnel

Om­schrij­ving:  Een kunstwerk waar de sporen overdekt zijn over een grotere lengte dan een brug of aquadukt 
Links: kunstwerk


 

WIBR

Om­schrij­ving:  Vaste WaarschuwingsInstallatie op BRuggen.
Links: WIT